Waarom ‘Objectief’ inzicht in beleving?

Door de marktwerking in de zorg is het profileren voor ziekenhuizen, poli, multidisciplinaire zorgcentra, praktijken en specialistische afdelingen steeds belangrijker en urgenter geworden. Objectief inzicht in patiënt- en medewerkerstevredenheid is hiervoor noodzakelijk. Daarmee krijgen verbeterprogramma’s de juiste richting en dragen deze structureel bij aan missie, visie, strategie en doelen van de organisatie.

Gedetailleerd inzicht in de patiënt- en medewerkerstevredenheid is vaak nu niet aanwezig of slechts gebaseerd op één momentopname en niet bekend bij juiste medewerkers.

Dit vraagt om een aanpak waarmee:

  • Objectieve informatie wordt verschaft
  • RvB, directie, praktijkeigenaren en -managers handvatten krijgen om strategie en doelstellingen te formuleren, te monitoren en bij te sturen
  • De noodzaak voor het verbeteren van prestaties wordt onderbouwd
  • Inzicht wordt verkregen in hoe prestaties verbeterd kunnen worden
  • Specialisten, verplegend personeel en andere betrokkenen gestimuleerd worden zich persoonlijk te ontwikkelen.

Opdrachtgever vindt door de samen te werken met Big Feat en SYNNS, één strategische partner, die naast het ‘inrichten en uitvoeren’ van objectieve klant- en medewerkerstevredenheid, ook de ‘evaluaties’ voorziet van cijfermatig onderbouwd ’advies’ en ondersteuning biedt aan een concrete ‘verbeterprogramma’s.

Big Feat verschaft organisaties continu en objectief inzicht in patiënt- en medewerkerstevredenheid om verbeterprogramma’s de juiste richting te geven en succesvol te maken. De opdrachtgever houdt hiermee steeds een ‘vinger aan de pols’ van verbeterprogramma’s en medewerkers blijven scherp op het leveren van optimale zorg. Big Feat heeft met SYNNS een partner die de resultaten van onderzoek oppakt en de opdrachtgever echt verder helpt.

SYNNS adviseert, traint, coördineert en ontzorgt ondernemende zorgorganisatie en Health Care Professionals bij het ontwikkelen én uitvoeren van een betekenisvolle communicatiestrategie. Door de samenwerking met Big Feat krijgen de resultaten van de diensten van SYNNS objectieve cijfermatige onderbouwing, waardoor extra draagvlak en betrokkenheid ontstaat.

Laten we daarom samen de Health Check doen en verkrijg in zicht in hoe structureel onderzoek naar patiënttevredenheid zinvol wordt voor uw organisatie.

Reserveer direct en Klik op onderstaande Afbeelding.

Niko Snijders LinkedInNiko Snijders

=

Kwartiermaker – PR Man – Business Developer
voor de verzorging van uw professionele
Bedrijfspresentaties – Productdemonstraties – Workshops
in de
 High Tech  Medical Systems
Digital Communication – Software Solutions

tools