Interim Opdrachten Over SYNNS Mission Statement Visie Strategie Voordelen Aanbieders Afnemers Innovatie

TRAININGSWorkshop

Waarde(n)gerichte Praktijkprofilering

Zichtbaar Onderscheidend Vermogen van uw Dienstverlening richting uw gewenste ‘Klantgroepen, Collega’s, Verwijzers en benodigd (toekomstig) ondersteunend Personeel’ is essentieel voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijfsvoering.

Draagvlak voor Profilering wordt gecreëerd, behouden en versterkt door het betrekken van het gehele team en gezamenlijk de continue geboekte successen te vieren.

Door de bestudering van inspirerende leiderschapsstijlen, management- en marketingcommunicatie theorieën uit de cursusmap, het zelfstandig uitwerken van de voorbereidingsopdrachten en het bijwonen van de cross-learning workshopsessies, wordt u begeleidt in het verwezenlijken van uw ‘Persoonlijke Droom‘ en ‘Organisatie visie‘.

Tijdens de vierdelige trainingsworkshop wordt u uitgedaagd om uw werkgebied en interne organisatie vanuit uw eigen perspectief en vanuit uw Klanten, Collega’s, Verwijzers en Medewerkers te analyseren.

“Ondernemers  → Gelukkig”
“Klanten → Fans”
“Collegae → Partners”
“Medewerkers → Ambassadeurs”
“Bedrijf → Inspiratieomgeving”

Meldt u vandaag nog aan voor de geaccrediteerde Trainingsworkshop of vraag specifieke achtergrondinformatie aan, door het contactformulier in te vullen.

Dus blijf niet dromen, samen met SYNNS, gaat u er komen.

Niko Snijders

Resultaten

 • Zichtbaar maken van uw onderscheidend vermogen
 • Ontdekken van de kansen op de lokale markt
 • Formuleren van een betekenisvolle missie & visie
 • Opstellen van een actie- en toekomstgericht communicatieplan

Deelname

 • (Para)medische- en preventieve zorgverleners
 • Eigenaren, praktijkmanagers & behandelaren
 • 4 praktijksessies van 3 uur in uw praktijk
 • Groepsgrootte +/- 5 participanten

Inhoud

 • 20 Studiebelastingsuren (12 fysiek / 4 theorie / 4 opdrachten)
 • 20% communicatie / 40% samenwerken / 40% Organisatie
 • Overzichtelijk gestructureerde cursusmap en deelnamecertificaat
 • 20 KRT / 12 KRM / 20 ADAP Accreditatiepunten
Interim Opdrachten Over SYNNS Mission Statement Visie Strategie Voordelen Aanbieders Afnemers Innovatie

Sessie 1:

Omgevingsanalyse

 • Economie, ontwikkeling & trends
 • Ketens, verzekeraars & concurrentie
 • Patiënt, verwijzer & sociale omgeving
 • Kansen & bedreigingen (SWOT)

Sessie 2:

Praktijkcommunicatie

 • Klantreis van uitnodiging t/m nazorg
 • Wie doet wat, wanneer, hoe en waarom
 • Kosten en baten communicatiemiddelen
 • Sterktes en zwaktes (SWOT)
Interim Opdrachten Over SYNNS Mission Statement Visie Strategie Voordelen Aanbieders Afnemers Innovatie

Sessie 3:

Communicatiestrategie

 • 3 soorten communicatie
 • Doelgerichtheid vanuit teamwork
 • Formuleren strategische doelstellingen
 • Effectieve communicatiemiddelen

Sessie 4:

Ruil, Relatie en Reputatie

 • Missie, normen en waarden
 • Binden en boeien van personeel
 • Waardecreatie van dienstverlening
 • Doelgericht actieplan