Analyseren

Een organisatie communiceert zowel onderling (intern) als naar buiten (extern).
Vaak verstuurt de organisatie onbewust allerlei non-verbale boodschappen die grote invloed kunnen hebben op de beleving van uw klant – extern én intern.

Van welke van de ruim 300 verschillende (non-)verbale interne en externe communicatiemiddelen maakt uw organisatie op dit moment gebruik? Wie doet dat?

Na het bezoek aan uw organisatie maakt SYNNS een grondige 0-meting. Daarin vindt u een overzicht van de huidige communicatiemiddelen en worden de kosten hiervan afgezet tegen de bijdragen die ze leveren aan uw zorgvisie.

De winst van een praktijkanalyse

  • Staat van alle huidige communicatieboodschappen
  • Overzicht van hoe communicatie verloopt
  • Inzicht in de kosten en baten
  • Antwoord op wat elk communicatiemiddel bijdraagt

Hoe groot is uw werkgebied? Bent u (on)afhankelijk van verwijzers? En hoe is uw relatie met andere lokale ondernemers?

Het is het van belang om de nabije omgeving goed in kaart te hebben. Naast verschillende klantgroepen kent elke organisatie ook belanghebbenden, toeleveranciers, wet- en regelgevende instanties en potentiële partners.

– multidisciplinair en lokaal samenwerken heeft de toekomst –

Elke specifieke doelgroep vraagt een eigen wijze van communicatie. Daarom ontvangt u in het SYNNS-communicatieadvies helder geformuleerd toekomstgerichte aanbevelingen voor het meest effectieve en efficiënte communicatiemiddel voor de voor u relevante doelgroepen.

Met een stadskaart aan de muur

  • Klanten, stakeholders en partners in beeld
  • Alle doelgroepen op één overzichtelijke kaart
  • Juiste communicatiemiddelen per doelgroep
  • Werken aan concrete SMART-doelstellingen
praktijkanalyse