Argumenteren

Hoe groot is uw werkgebied? Bent u (on)afhankelijk van verwijzers? En hoe is uw relatie met andere lokale ondernemers?

Het is het van belang om de nabije omgeving goed in kaart te hebben. Naast verschillende klantgroepen kent elke organisatie ook belanghebbenden, toeleveranciers, wet- en regelgevende instanties en potentiële partners.

– multidisciplinair en lokaal samenwerken heeft de toekomst –

Elke specifieke doelgroep vraagt een eigen wijze van communicatie. Daarom ontvangt u in het SYNNS-communicatieadvies helder geformuleerd toekomstgerichte aanbevelingen voor het meest effectieve en efficiënte communicatiemiddel voor de voor u relevante doelgroepen.

Met een stadskaart aan de muur

  • Klanten, stakeholders en partners in beeld
  • Alle doelgroepen op één overzichtelijke kaart
  • Juiste communicatiemiddelen per doelgroep
  • Werken aan concrete SMART-doelstellingen
communicatieadvies