Inventariseren

Om van concrete toegevoegde waarde te kunnen en mogen zijn, is wederzijds vertrouwen nodig. Dat begint met elkaar leren kennen tijdens een goed gesprek. Daarin gaat het over wat u persoonlijk wilt bereiken en waar u gelukkig van wordt in uw werk. Maar ook over uw visie op de zorg en uw organisatie en over hoe u daar nu aan werkt.

Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat persoonlijk en organisatorisch onderscheidend vermogen niet zit in hetgeen ‘wat’ u doet, maar in het ‘waarom’ en het ‘hoe’. U krijgt inzicht in de bijdrage van uw teamleden en wat uw organisatie betekent voor de maatschappij. Uw antwoorden en de conclusies uit het gesprek vormen belangrijke bouwstenen voor toekomstig te maken strategische keuzes.

Missie, visie en strategie helpen bij

  • Onderbouwen te maken keuzes
  • Maken doelen meetbaar
  • Geven focus tijdens dagelijks werk
  • Geven waarde en motiveren medewerkers
interview