Innoveren
=
Domineren

In de huidige tijd van hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt, heeft niemand tijd. Het voor een afgebakende opdracht inhuren van Niko Snijders helpt organisaties nú successen te boeken, vóór in de toekomst. Effectief, Efficiënt en Resultaatgericht!

waar staan ‘we’ over 5 jaar?

Een innovatie is een verbetering van een product, dienst of proces. Door te innoveren, blijf je concurrentie een stap voor.

organisaties met een voorsprong zijn
‘toekomstbestendig’

Het gestructureerde 5 faseprogramma helpt ‘Aanbieders’ van High Tech, Medical Systems, Digital Communication en Software Solutions met opschalen. Succesvol een nieuwe markt betreden vraagt om een ervaren analytische Business Developer, met empathisch vermogen en een breed scala aan communicatieve vaardigheden. Iemand, die naar de wereld bekijkt vanuit het verschillende perspectieven.

géén verandering
wél duurzame ‘verbetering’

‘Afnemers’ vragen niet om innovaties, maar om de toegevoegde waarde van het resultaat ervan. Vóór het succesvol borgen van moderne technologie, -producten, -communicatiemiddelen en -softwareoplossingen, moeten intern éérst de neuzen in dezelfde richting wijzen. Voor gevisualiseerde demonstraties van de toekomstige vooruitgang, schakel je toch een onafhankelijke partij zonder directe belangen in?

Niko Snijders
creëert draagvlak
&
stimuleert betrokkenheid

Download het programma op A4 formaat
5 Faseprogramma Niko Snijders.pdf

1. Inventariseren

Resultaat Inhoud
Mission Statement
Visie Formulering
Strategische Doelstellingen
Drijfveren & Kernwaarden
Einddoel Bepaling
Definiëring Projectplan
SYNNS Werkwijze Inventariseren

2. Analyseren

Resultaat Inhoud
Sterktes & Zwaktes
Kansen & Bedreigingen
Market-Fit
Interne Analyse
Extern Onderzoek
Confrontatiematrix
SYNNS Werkwijze Analyseren

3. Argumenteren

Resultaat Inhoud
Winstbelofte Stakeholders
SMART Actieplan
Veiligheid & Rust
Toegevoegde Waarde
Belang & Urgentie
Extern Projectmanagement
SYNNS Werkwijze Argumenteren

4. Presenteren

Resultaat Inhoud
Toekomstperspectief
Creëert Draagvlak
Stimuleert Betrokkenheid
Interactieve Werkgroepsessie
Visuele Demonstratie
Energie & Enthousiasme
SYNNS Werkwijze Presenteren

5. Implementeren

Resultaat Inhoud
Verbeteragenda
Synergetisch Teamwork
Successen Vieren
Plan Do Check Actie
Taken & Verantwoordelijkheden
Transparante Resultaten
SYNNS Werkwijze Implementeren

Niko Snijders LinkedInNiko Snijders

=

Kwartiermaker – PR Man – Business Developer
voor de verzorging van uw professionele
Bedrijfspresentaties – Productdemonstraties – Workshops
in de
 High Tech  Medical Systems
Digital Communication – Software Solutions