‘Aanbieder’ of  ‘Afnemer’
van Innovatie?

Alles draait om succesvol Borgen

Om de marktpositie van organisaties te verstevigen is innoveren essentieel. Meer produceren in minder tijd. Alles voor een nóg hogere tevredenheid van aandeelhouders, medewerkers en klanten. Het efficiënter inzetten van de aanwezige productiemiddelen, informatiebronnen en communicatiemiddelen is noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven.

Teamwerk & Synergie

SYNNS Werkwijze Argumenteren

SYNNS creëert draagkracht en stimuleert betrokkenheid
-vóór de borging van innovaties-

Het 5 Faseprogramma van Interim Professional Niko Snijders helpt ‘Aanbieders’ en ‘Afnemers’ van innovaties bij het borgen van:

High Tech – Medical Systems – Digital CommunicationSoftware Solutions

SYNNS Werkwijze Argumenteren

High Tech

Neem de invoering van robots in de productieautomatisering, dit blijkt in de praktijk een lastige opgave. Waarom toeleveranciers, directeuren en managers als voorstanders van de vooruitgang vaak tegen muren lopen? Persoonlijke ervaringen uit het verleden, verhalen van vrienden en het idee overbodig te worden, hebben grote invloed op mensen. Als kwartiermaker analyseert, beargumenteert en presenteert Niko Snijders vóóraf de voordelen voor alle betrokkenen.

Market-Fit

SYNNS Werkwijze Argumenteren

Medical Systems

De output van een systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Dit geldt ook voor het succes bij de ingebruikname van nieuwe apparatuur. Zullen we onze collega’s van de afdelingen ICT en het Leerhuis dit keer wel vóóraf betrekken? Stroomvoorziening, netwerkaansluiting, softwarekoppeling en de gebruikersopleiding zijn harde eisen vanuit de Medische Technologische Dienst. Als PR Man betrekt Niko Snijders alle interne- en externe stakeholders bij de productdemonstratie en zorgt voor een positief toekomstperspectief.

Veiligheid & Rust  

SYNNS Werkwijze Argumenteren

Digital Communication

Informatie verstrekken. Aandacht trekken. Interesse wekken. Merk versterken. Vraag stimuleren. Dit zijn de vijf communicatiedoelen om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Mensen leren door te lezen, kijken, denken en te ervaren. Iedereen heeft hierbij zijn eigen voorkeursstijl. We hebben één ding in ieder geval met elkaar gemeen. We zijn allemaal beelddenkers en dus visueel ingesteld. Als Business Developer maakt Niko Snijders met zijn partners de moderne digitale communicatiemiddelen voor u. Denk hierbij aan Virtual Reality, Video, Animaties, Apps en Websites.

Energie & Enthousiasme  

SYNNS Werkwijze Argumenteren

Software Solutions

Computers zijn gemaakt om werkprocessen te automatiseren en te versimpelen. Gemak dient de mens, zou je zeggen. De praktijk vertelt ons een heel ander verhaal. Op afdelingen wordt gewerkt met software, die niet gekoppeld kan worden met die van een andere afdeling. Losse documenten worden naar elkaar verstuurd per e-mail. De benodigde informatie wordt vervolgens gekopieerd en overgezet. Formulieren op papier? In te vullen met een pen? Inscannen en importeren? SYNNS betrekt de techneuten om formulieren te digitaliseren en slimme koppelingen te bouwen.

Resultaat & Succes  

Niko Snijders LinkedInNiko Snijders

=

Kwartiermaker – PR Man – Business Developer
voor de verzorging van uw professionele
Bedrijfspresentaties – Productdemonstraties – Workshops
in de
 High Tech  Medical Systems
Digital Communication – Software Solutions