Wie bent u?

Organisatie van zorg

Maatschappelijke tendensen, stijgende zorgkosten en veranderende regelgeving: de zorg verandert de komende jaren ingrijpend. Dat heeft gevolgen voor alle organisaties binnen ons zorgstelsel. Zo wil de overheid spreiding en concentratie van medisch-specialistische zorg stimuleren. Nu al organiseren steeds meer medisch specialisten zich buiten het ziekenhuis als zelfstandig behandelcentrum. Tegelijkertijd groeien eerstelijns medisch centra en bieden zij steeds vaker de gelegenheid aan medisch specialisten voor gezamenlijke spreekuren of ruimte in hun centrum om de (oudere) burger zorg dichtbij huis aan te bieden.

De rol van SYNNS

Bent u voorbereid op de toekomst? Weet u hoe mee te veranderen met de veranderende zorg? Waar zitten uw ketenzorgpartners en hoe vindt u elkaar in interdisciplinaire samenwerking? SYNNS adviseert, verbindt en creëert synergie. Lees hier wat SYNNS voor uw organisatie kan betekenen.

ziekenhuis
verwijskliniek
medisch centrum
verpleegzorg
sociaal domein
toeleverancier