Medisch Centrum

Lokaal verbinden

De eerstelijns zorgverlener wordt vanuit de poortwachtersrol, holistische gezondheidsvisie en vertrouwenspersoon ook onze preventieve gezondheidscoach. Om iedere patiënt individueel centraal te stellen, gaan huisartsen, apothekers, mondzorgverleners, diëtisten en sociale wijkteams nauwer samenwerken in preventieprogramma’s. Dat vraagt om het gezamenlijk uitwerken van een wijkgerichte communicatiestrategie en het inzetten van de meest effectieve en efficiënte communicatiemiddelen.

Wijkgerichte strategie

Het gezamenlijk vormgeven en uitwerken van de wijkgerichte communicatiestrategie wordt hierbij van essentieel belang. SYNNS adviseert, coördineert en ontzorgt u bij het ontwikkelen én uitvoeren van een betekenisvolle communicatiestrategie. De expertise van SYNNS is bovendien op projectmatige basis in te zetten voor de coördinatie of volledige ontwikkeling van een of meerdere communicatiemiddelen.

De diensten van SYNNS zijn geschikt voor:

  • Huisartsenpraktijk
  • Consultatiebureau
  • Gezondheidscentrum
  • Wijkverpleegkundigen
  • Tandheelkundig Centrum
  • Fysiotherapie

Kennismaken

Om van concrete toegevoegde waarde te kunnen en mogen zijn, is het belangrijk dat uw adviseur u, uw praktijk en uw wensen kent en begrijpt. Dat begint met elkaar leren kennen tijdens een goed en vrijblijvend gesprek.

Samen koffie drinken?

medisch centrum