Sociaal domein

Netwerken verbinden

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit schept ruimte om het medisch, sociaal en ondernemend domein met elkaar te verbinden en de kloof tussen overheid en burger te dichten. Dat kan door het verbinden van sociale netwerken, preventieve zorgverlening en het creëren van goede randvoorwaarden voor een zelfredzame samenleving. Maar: hoe doet u dat?

Lokale zorgmarkt

SYNNS brengt de lokale zorgmarkt in kaart, adviseert gemeenten en stichtingen, coördineert communicatieprojecten en ontwikkelt de juiste tools om de geformuleerde doelen uit het visiedocument te behalen. Door de inzet van het juiste innovatieve communicatiemiddelen worden mensen geactiveerd mee te denken en kan de voortvloeiende participatiegroei gemonitord worden.

De diensten van SYNNS zijn geschikt voor:

  • Wethouders Zorg
  • Stichtingsbestuurders
  • Beleid- en Programmamakers
  • Bestuurders van Patiëntenverenigingen

Kennismaken

Ontdek hoe u uw visie op de zorg in uw gemeente kunt vertalen naar de praktijk. Dat begint met een persoonlijk en kosteloos gesprek waarin u ervaart hoe SYNNS u kan faciliteren om uw doelen te bereiken.

Tijd voor koffie?

sociaal domein